တိုင်းရင်းဆေးတက္ကသိုလ် ၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ် ပထမနှစ် ဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာ ခေါ်ယူခြင်း

Print

အောက်ဖော်ပြပါ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီပါက သတ်မှတ် ကာလအတွင်း လျှောက်ထားနိုင်သည်။