၂၀၂၀ ခု တိုင်းရင်းဆေးတက္ကသိုလ်တွင် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၆-၂၇ ရက်က ကျင်းပပြုလုပ်သော တိုင်းရင်းဆေး သုတေသနစာတမ်းများထဲမှ ဆုရ စာတမ်းများကို QR scanner ဖြင့် လေ့လာဖတ်ရှုနိုင်ပြီ

Print

၂၀၂၀ ခု တိုင်းရင်းဆေးတက္ကသိုလ်တွင် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၆-၂၇ ရက်က ကျင်းပပြုလုပ်သော တိုင်းရင်းဆေး သုတေသနစာတမ်းများထဲမှ ဆုရ စာတမ်းများကို QR scanner ဖြင့် လေ့လာဖတ်ရှုနိုင်ပြီ